Gröveldalens fornminnesförening GFF

GFF är en alldeles ny förening bildad i juni 2003. Den har sin verksamhet längst upp i nordvästra hörnet av Dalarna, närmare bestämt Gröveldalen i Idre socken, Älvdalens kommun. Gröveldalen sträcker sig ända upp till Sylen en bit inne i Norge i norra delen av sjön Grövelsjön.

GFF försöker hitta vägar till bättre livskvalitet, främst för de fast boende i alla åldrar i vårt område. Satsningen på kulturen menar vi är ett bra sätt att aktivera människor och därigenom skulle ungdomar ha lättare att stanna i hembygden. Våra satsningar måste också anpassas till turismen. Härigenom fås långsiktig lönsamhet i projekten och kanske kan inflyttning till vårt område påverkas positivt. Detta har i viss mån redan hänt.

I Gröveldalen med omnejd finns åtskilliga gamla spår av mänsklig aktivitet. Här har Idrebor idkat jakt, fiske och fäbodbruk sedan urminnes tider. Att människor funnits i området sedan lång tid tillbaka visar de lämningar efter stenåldersboplatser som finns vid Grövelsjön. Fast bosatta, inflyttade från Idre och Norge till de gamla fäbodarna, har funnits i dalen sedan början av 1800-talet. Fäbodbruket, de tidiga bosättningarna, fiske och jakt på vildren, älg och pälsdjur har lämnat spår i form av husgrunder, byggnader, fångstgropar och fångstgiller. Från 1866 har även funnits bofasta samer i Slugufjället och lämningar efter den gamla samekulturen finns i form av kåtaplatser och rengärden.

Den centrala punkten i vår verksamhet kommer att vara det område i Storsäterns by som nyligen blivit planlagt för bl.a. kulturändamål. Området genomkorsas av en idyllisk fjällbäck, tillräckligt stor för att kunna driva vadmalsstamp och kvarn. Genom tillkomsten av bygdemuseum/fjällbondegård, får vi nu möjlighet att återskapa en gårdsmiljö som är typisk för 1800-talet i gränslandet Norge/Sverige. I färdigt skick ska gården bestå av 15-20 byggnader inklusive lappkåta. Varje byggnad ska i sig utgöra ett kulturobjekt och spegla sin tids byggteknik och timringskonst. Fullt färdigt ska gården bli ett levande fjällbonde museum med inre och yttre miljö, gårdsbildning, slåtteräng, föremål, aktiviteter mm, allt enligt gammal kultur och tradition. Ambitioner finns även att bevara kulturbyggnader och lämningar i övriga delar av vårt område. Ålderdomliga metoder att utöva näringsfånget har fortgått ända in i modern tid. Ekonomiska resurser till moderniseringar av jordbruk och bostäder har inte funnits och mycket at det gamla finns därför bevarat.

Genom projektet kan ett antal gamla byggnader i området räddas. Vi tror oss veta att Gröveldalen har ett bestånd av gamla hus, 1700-1800 tal som är de äldsta i vart fall inom Idre socken där förfallet fortfarande går att stävja. Några hus måste flyttas och lagas. Andra är märkta och nedplockade, men behöver lagas och sättas ihop. Något mindre hus behöver byggas nytt, som t.ex. en rekonstruktion av Sylens unika vadmalsstamp.
I Sylen, har funnits en vadmalsstamp som synes vara helt unik i sin konstruktion. Det har talats mycket om hur ulltyger fraktades från bl.a. Siljans området upp till Sylen för att få dessa stampade. Detta var långt innan det fanns vägförbindelse från Älvdalen och uppåt. Stampen är tyvärr raserad sedan lång tid tillbaka men några rester ger oss vägledning om hur den sett ut. Än finns några få personer som minns byggnaden.

Verksamheter som guidade kulturvandingar till fångstgropar och fångstgiller, visning av Floåsens gammelsåg, visning av bilder samt släktforskning och fotodokumentation m.m. har genomförts och pågår fortfarande. Dessa verksamheter vill vi utveckla ytterligare. De fastboende i Gröveldalen är få, ca 140 individer. För egen kraft skulle vi inte klara av att fullfölja våra ambitioner. Ekonomiska stöd för uppbyggnad måste därför komma utifrån. Projektet med fotodokumentation är stort och svårt och därför är behovet av hjälp mycket stort. Hjälp!


Floåsens gammelsåg

Fjällbondegården

Arbeten på fjällbondegården sommaren 2004

Arbeten på fjällbondegården sommaren 2003

GFF´s stadgar